נרטיב אישי וציבורי הינה פרקטיקה פורצת גבולות לארגונים וגופים הפועלים במרחב האזרחי והציבורי ובממשק עם ציבורים וקהילות.

הכלי  פותח על ידי בבי”ס לממשל באוניברסיטת הרווארד,  על בסיס כלים מפעילויות ארגון עובדים ותושבים בעשרות השנים האחרונות במקומות רבים בעולם. השימוש בכלי כשיטת העבודה הגיעו לשיאו 2007 עת מערך השטח בקמפיין הבחירות הראשון של אובמה נבנה על בסיסו. השיטה יושמה לאחר מכן בזירות רבות ברחבי העולם בהן נדרשת התארגנות תושבים, ובבסיסה עומדת דרך פעילות פשוטה ואפקטיבית לזיהוי הערכים שמניעים  אותנו, וחיבור שלהם לפעילות המקצועית היום-יומית שלנו.